Kategorier
Byggeforløb Nybyggeri

Gulvisolering, gulvvarme og støbning af fundament

Starten på 3. uge startede blæsende og leverandøren af gulvisoleringen må ikke have kendt de “lette briser” vi altid har her i Esbjerg. Jeg vil ihvertfald vurdere at gulvisoleringen ikke lå det samme sted, som da det blev leveret 😉

Isolering på byggepladsen

Slangerne til gulvvarmen er lagt

Tre dage senere havde håndværkerne blandt andet fået styr på gulvisoleringen, men også varmeslangerne til gulvvarmen. Da husets varmekilde kommer til at være jordvarme, havde vi egentlig regnet med at man på nuværende tidspunkt også var begynde at grave jordvarmeslangerne ned. Det er håndværkerne dog ikke begyndt på endnu.

På gulvisoleringen har håndværkeren lavet gule afmærkninger, som skal indikere hvor væggene skal stå. Afmærkningerne giver en fin fornemmelse af rummenes størrelse, men de virker nu alligevel utroligt små. Vi ser stadig frem til at væggene kommer op, så vi kan få en rigtig rum-fornemmelse.

Støbning af fundament

I løbet af fredagen blev fundamentet støbt og det hele ser igen utroligt småt ud. Vi ved ikke præcist hvornår elementerne til væggene bliver sat op, men vi håber at det er snart! 🙂

Kategorier
Byggeforløb Nybyggeri

Afsætning og støbning af sokkel

Uge 2 er så godt som gået og håndværkerne er blevet færdige med sandpuden, afsat huset og støbt husets sokkel.

Husets sokkel

Efter at have været ude forbi grunden i dag, ligner husets omrids allermest et forvokset legehus. Tilbage i marts var vi til byggeaften hos Eurodan, hvor  de advarede os om at huset ville se meget lille ud, indtil der kom vægge.

Byggeaften hos Eurodan

Som tidligere nævnt, var vi indbudt til byggeaften på Eurodans hovedkontor i Rødekro. På byggemødet blev byggeforløbet gennemgået. Eurodan havde lavet denne glimrende film, som foklarer forløbet.

Kategorier
Byggeforløb Nybyggeri

Igangsætning og udgravning

For små to uger siden havde vi vores opstarts-møde med vores tilknyttede byggeleder fra Eurodan. Det var et rigtigt fint møde, hvor vi bl.a. fik styr på det praktiske omkring blandt andet udgravning på grunden.

Vi valgte at benytte Eurodans entreprenør, da han alligevel skulle ud til grunden og levere sand til fundamentet. Vi ender med at skulle betale 85,- pr. m3 jord der skal bortkøres. Ifølge Eurodans byggeleder var det minimalt hvad vi kunne spare, hvis vi ikke kendte en vognmand der kunne give os en meget god pris.

Vi burde måske have undersøgt hvad andre vognmænd kunne gøre det til, men vi stoler på at Eurodan har vejledt os bedst muligt.

Udgravning af klargøring til støbe-og kloakarbejde

I går gik udgravningen så endelig i gang. Det er dejligt at se der sker lidt mere end nogle nye kantpæle i jorden. Det øverste lag muld er blevet rømmet af og sandet til sandpudefunderingen er fordelt i byggefeltet. Nu kan vi se frem til at støbe- og kloakarbejdet påbegyndes. Så kan vi endelig danne os et indtryk af omridset på vores kommende hus.