Kategorier
Eurodan Inventar Nybyggeri

Valg af inventar fra Designa

I dag var vi ude på en lille køretur for at få styr på inventaret til huset. Eurodan benytter Designa som leverandør og vi havde fået aftalt et møde i Designas showroom i Kjellerup, ved Silkeborg. Der ligger godt nok et Designa showroom i Esbjerg, men Eurodan har kun to steder i vores område, hvor man kan få styr på inventaret – I Kolding og Kjellerup.

Inden mødet havde vi crawlet os igennem alle Designas kataloger og valgt et par køkkener, bad-miljøer og opbevaringsløsninger ud.

Designa logo

Råd & vejledning hos Designa

På mødet med Designa blev de mange muligheder gennemgået og vi følte os virkelig godt vejledt. Vi havde bl.a. ønske om en speciel vask, som vi endte med at ændre på baggrund vejledningen. Under mødet var det også rart med input fra konsulenten, som gjorde at vi så andre løsningsmuligheder end dem vi havde “stirret os blinde på”.

En af de ting vi har været meget nervøse for, inden vi gik i gang med projektet, har været om de afsatte beløb kunne holde og var realistiske. Vi ønskede ikke at stå med urealistisk beløb, som i sidste ende ikke kunne give os det vi virkelig ønskede.

På et af de første møder med Eurodan, gjorde vi derfor opmærksom på de ønsker vi havde til inventaret. På baggrund af dette kom Eurodans konsulent med et afsat beløb. Vi er ikke køkken eksperter, så vi havde svært ved at vurdere om det afsatte beløb var realistisk – Vi stolede på konsulenten.

Prisen endte med at passe meget godt. På grund af et par ekstra tilvalg, overskred vi dog det afsatte beløb en smule. Det var især tilvalg af en håndfuld ekstra skuffe-sektioner og en speciel bordplade, der gjorde udslaget.

Kategorier
Eurodan Nybyggeri

Nyt hus med Eurodan

I dag fik vi sat vores underskrifter på købsaftalen til vores kommende grund – 1319 m2 ren idyl. Vores grund er beliggende på Ravnsbjerg Bakke, en ny udstykning nord for Esbjerg.

Byggefirmaet der skal stå for byggeriet af vores kommende hus, er eurodan-huse. Vi havde i alt kontakt til 3 byggefirmaer (Milton huse, HusCompagniet og eurodan-huse). Baseret på det materiale vi modtog og den samlede overskuelighed i det endelige tilbud, valgte vi at gå med eurodan.

Eurodan-huse logo
Det bliver eurodan-huse der skal bygge vores kommende hus.

Valg af byggefirma

Valget af eurodan var på en måde lidt ironisk. Efter at have haft et timelangt møde med eurodan i sommers, forventede vi at få noget der mindede om et tilbud tilbage. Til trods for at vi rykkede deres sælger flere gange for svar, modtog vi det aldrig. Efterfølgende “sparkede vi dem til hjørne” og fokuserede på de to andre byggefirmaer vi havde i spil.

Vi kunne dog ikke helt slippe eurodan, da vi var faldet for den finish og lækkerhed vi havde set i et af deres demohuse. Noget tid efter troppede vi igen op i demohuset og blev mødt af to yngre sælgere. Efter en kort snak stod vi med følelsen af at vores bygge-budget nærmest var urealistisk – De fik slukket vores byggedrømme for en stund. Lettere slukøret tog vi derfra og fokuserede igen på HusCompagniet og Milton huse.

Efter flere møder med HusCompagniet, tog vi igen en rundtur i de enkelte byggefirmaers respektive demo-huse, da vi stadig ikke følte os 100% sikre. Igen besøgte vi bl.a. eurodans demo-hus, hvor vi blev mødt af en ny sælger. Her matchede kemien bedre og vi kunne gå derfra med en aftale om et nyt møde og (endelig) en god oplevelse med eurodan.

På det efterfølgende møde fik vi et godt indtryk og vi kunne gå derfra med et kontraktudkast. Resten er historie og i dag står vi med en underskrevet entreprisekontrakt fra eurodan og en købsaftale på vores kommende grund.

Vi glæder os!