Kategorier
Byggeforløb Nybyggeri

Igangsætning og udgravning

For små to uger siden havde vi vores opstarts-møde med vores tilknyttede byggeleder fra Eurodan. Det var et rigtigt fint møde, hvor vi bl.a. fik styr på det praktiske omkring blandt andet udgravning på grunden.

Vi valgte at benytte Eurodans entreprenør, da han alligevel skulle ud til grunden og levere sand til fundamentet. Vi ender med at skulle betale 85,- pr. m3 jord der skal bortkøres. Ifølge Eurodans byggeleder var det minimalt hvad vi kunne spare, hvis vi ikke kendte en vognmand der kunne give os en meget god pris.

Vi burde måske have undersøgt hvad andre vognmænd kunne gøre det til, men vi stoler på at Eurodan har vejledt os bedst muligt.

Udgravning af klargøring til støbe-og kloakarbejde

I går gik udgravningen så endelig i gang. Det er dejligt at se der sker lidt mere end nogle nye kantpæle i jorden. Det øverste lag muld er blevet rømmet af og sandet til sandpudefunderingen er fordelt i byggefeltet. Nu kan vi se frem til at støbe- og kloakarbejdet påbegyndes. Så kan vi endelig danne os et indtryk af omridset på vores kommende hus.